MMSI ТЕЛЕКОМ РАДИО ЛИЦЕНЗ


  • По закон всяка лодка трябва да има на борда си валиден MMSI/радио лиценз. Можем да уредим вашия лиценз за MMSI/радио в Хърватия, когато кандидатствате за регистрация под флага на Хърватия. MMSI лицензът обхваща VHF радио, радар, AIS, epirb, транспондер и радар и присвоява номерата, необходими за правилна работа.

  • Можем да организираме лиценз за радио MMSI за Хърватия за нашите клиенти. Цената е £135,- в комбинация с всяка регистрация на флаг или £175,- ако го поръчате самостоятелно.

Задължителни документи:
  • Копие от сметка за продажба
  • Валиден лиценз за радиостанция
  • Технически характеристики на радиостанцията (Марка, модел, сериен номер, тип антена, място за поставяне)
  • Яхти над 15 м, валиден сертификат за проверка

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

Останете свързани