MMSI TELECOM RADIO LICENCIA


  • Každá loď musí mať zo zákona platnú licenciu MMSI / Rádio na palube. Môžeme zabezpečiť vašu chorvátsku licenciu MMSI / rádia pri žiadosti o registráciu vlajky Chorvátska. Licencia MMSI pokrýva VHF rádio, radar, AIS, epirb, transpondér a radar a priraďuje čísla potrebné na správne fungovanie.

  • Pre našich klientov vieme sprostredkovať chorvátsku MMSI rádiovú licenciu. Cena je £135,- v kombinácii s akoukoľvek registráciou vlajky alebo £175,- ak si ju objednáte samostatne.

Požadované dokumenty:
  • Kópia kúpneho listu
  • Platná licencia rozhlasovej stanice
  • Technické špecifikácie rádiovej stanice (značka, model, sériové číslo, typ antény, umiestnenie)
  • Jachty nad 15m, platný inšpekčný certifikát

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ!

Zostať v spojení